Hải Phòng: Tạm đình chỉ hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh

25/02/2021, 03:49

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng yêu cầu tạm đình chỉ các hoạt động vận tải trên địa bàn TP từ 18h ngày 22/2 đến khi có chi đạo mới của UBND TP nhằm đảm bảo công tác...

 Hải Phòng tạm đình chỉ hoạt động vận tải để đảm bảo công tác phòng dịch

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng yêu cầu tạm dừng hoạt động của các phương tiện vận chuyển khách du lịch, bao gồm: xe ô tô, phương tiện thủy nội đja vận chuyển khách du lịch; xe hợp đồng vận chuyển khách du lịch; xe taxi vận chuyển khách du lịch; xe bốn bánh gắn động cơ điện và động cơ xăng vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn TP;

Dừng vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, 70% số đầu xe của các hãng taxi trên địa bàn.

Các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi gửi danh sách xe, lái xe hoạt động về Sở Giao thông vận tải trước 8h00' ngày 23/2/2021.

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đề nghị Công an TP và các đơn vị chức năng liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Theo baophapluat.vn