Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh Nhà nước tại Kỳ họp 11

25/02/2021, 03:48

Sáng 23/2, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp 53, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV dưới sự điều hành...

Phiên họp 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh QH

Báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ 11 là 11 ngày.

Phiên họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 24/3, dự kiến bế mạc vào ngày 7/4 và dự phòng 1 ngày 8/4/2021. Trong đó bố trí 2,5 ngày để xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và 6,5 ngày xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Các đại biểu Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), tuy nhiên sẽ có dự phòng các phương án trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thảo luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, đây là kỳ họp rất quan trọng, chuẩn bị chuyển giao công tác nhân sự, tập trung cao cho kiện toàn một số chức danh của bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ khoá XIV.

Liên quan công tác nhân sự, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết sẽ thực hiện theo quy định, tuy nhiên với vị trí yêu cầu người giữ chức vụ phải là đại biểu Quốc hội thì các đồng chí đương nhiệm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi bầu ra Quốc hội khoá XV.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng cần cân nhắc chưa nên đưa vào chương trình kỳ họp là xem xét thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón, vấn đề này cần cân nhắc chuyển sang Quốc hội khóa XV xem xét.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng đề nghị các Ủy ban của Quốc hội cần phân công rõ người phụ trách công tác chuẩn bị các nội dung tại kỳ họp để bảo đảm công việc được vận hành tốt trong giai đoạn tổng kết nhiệm kỳ, chuyển giao nhân sự, kiện toàn các chức danh bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chưa đưa nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón vào chương trình kỳ họp mà chuyển cho Quốc hội khóa XV xem xét.

Nội dung về Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) sẽ được đưa lên thảo luận ngay sau phiên khai mạc kỳ họp; bổ sung nội dung về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 vào nghị quyết chung của kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết, Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh Nhà nước. Tuy vậy, những người không còn giữ chức vụ vẫn thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội cho tới khi Quốc hội khoá mới được bầu ra.

Tại kỳ họp 11, Quốc hội cũng sẽ thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021.

PV