Ngăn chặn sử dụng quyền lực để trục lợi

Ngăn chặn sử dụng quyền lực để trục lợi

27/02/2021

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đảng cầm quyền năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm chỉ rõ những biểu hiện suy thoái của một số cán bộ, đảng viên đồng...