Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Yên Phong II-A

Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Yên Phong II-A

25/02/2021

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cầu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A, huyện Yên Phong.